Stöd vid sjukdom - Joel Watz fond

Blir du sjukskriven mer än 30 dagar kan du söka bidrag ur Joel Watz bidragsfond. Pengarna går till ditt företag, för att hjälpa till att täcka företagets fasta kostnader under tiden du är sjuk.

För att ansöka om bidrag från fonden, laddar du ner och fyller i blanketten här under.

Bra att veta:

  • 30 dagars karens gäller.
  • Du kan få utbetalning i högst tre månader under en treårsperiod.
  • Beloppet beräknas efter grad av sjukskrivning, antal ägare och anställda som är verksamma i företaget.
  • Maxbelopp som betalas ut per månad är 4 000 kronor (från 1 maj 2014).
  • Ansökan måste göras under innevarande år. Utbetalning kan göras över årsskiftet om perioden är sammanhängande.

Vid frågor kontakta:

Marika Grönroos
Medlemsservice
08-445 88 01