Instuderingsmaterial

Detta är instuderingsmaterialet som det nya teoriprovet kommer att bygga på. Det nya teoriprovet kommer att börja gälla någon gång under hösten 2017. Materialet är inte komplett ännu utan kommer att fyllas på så snart övrigt material samt översättningar blir klart.

Frisörens arbetsmiljö

Frisörprodukter

Frisöryrket och skatter

Terminologi

På engelska / In English

The hairdressers work environment