Frisörlicensen är en kvalitetsgaranti som intygar utbildning, behörighet och seriositet.
I Sverige kan vem som helst arbeta som frisör utan att ha någon utbildning. I frisörbranschen används kemiska preparat som kan leda till eksem, brännskador och astmaliknande symptom vid felbehandling.

Som kund har man rätt att känna sig trygg med att den frisör man går till innehar de kunskaper som förväntas av en professionell yrkesutövare.
Licensen sitter på spegeln eller annan synlig plats i salongen och skyltar syns på dörrar och fönster.
frisorlicens.se kan man hitta licensierade frisörer runt om i landet.