Frisörföretagarnas jurist Thomas Francke återbesöker ämnet arbetskläder, och reder ut de nya reglerna som snart träder i kraft.  

För lite drygt ett år sedan skrev jag följande i denna spalt: ”Friskvårdsbidrag eller arbetskläder? Frisörföretagarnas rekommendation är glasklar; erbjud endast friskvårdsbidrag!” Bakgrunden till rekommendationen är att friskvårdsbidraget, till skillnad från arbetskläder, är skattemässigt okomplicerat och okontroversiellt.  

Att jag åter skriver om friskvårdsbidrag och arbetskläder beror på att vi i början av sommaren nådde en uppgörelse med Handelsanställdas förbund i ett ärende om arbetskläder vid Arbetsdomstolen. Sammanfattningsvis innebär uppgörelsen att hela bidraget om 2 600 kr ska gå till friskvårdsbidrag samt att reglerna om arbetskläder får en tydligare skrivning. 

Fortsatt är definitionen att du som arbetsgivare ska erbjuda de anställda möjlighet att nyttja ett friskvårdsbidrag, vilket i storleksordningen intjänas med 650 kr per påbörjat kvartal. Ett bidrag som utbetalas mot kvitto. Friskvårdsbidraget kan således inte längre nyttjas till arbetskläder eller arbetsskor. Korrektion; det kan i och för sig nyttjas ett tag till eftersom de nya reglerna gäller först från den 1 april 2020. Men vår rekommendation är att i möjligaste mån redan nu arbeta utifrån den nya överenskommelsen.   

Nytt är vidare att en anställd som inte utnyttjat hela sitt friskvårdsbidrag har rätt att efter avtalsårets slut, det vill säga efter den 31 mars, skriftligen begära att 40 procent av icke utnyttjat friskvårdsbidrag utbetalas som bruttolön. Förutsättningen är dock att arbetstagaren skriftligen begär det senast en vecka efter avtalsårets slut. En sådan avräkning är dock inte aktuell förrän efter den 31 mars 2021. 

Gällande arbetskläder har vi infört en tydligare skrivning. Den innebär bland annat att om du som arbetsgivare beslutar om enhetlig klädsel eller kläder med logga så bär du kostnadsansvaret för dessa kläder. Med enhetlig klädsel avses att samtliga berörda arbetstagare använder likadana arbetsplagg med avseende på exempelvis utförande, modell, material eller fabrikat. Motsatsvis ska tydliggöras att en klädkod om exempelvis mörka/svarta kläder inte är att jämställa med enhetlig klädsel och medför således inget kostnadsansvar för dig som arbetsgivare. 

De nya reglerna gäller från den 1 april 2020, men vi är tillsammans med Handelsanställdas förbund överens om att i möjligaste mån hantera det nuvarande regelverket i enlighet med vad jag skrivit ovan  

Thomas Francke är Frisörföretagarnas jurist, specialiserad på hyresrätt och arbetsrätt.