PRESSMEDDELANDE

Frisörbarometern är en undersökning av Frisörföretagarna som gick ut till organisationens medlemmar den 26-27 januari och där 1098 ägare svarat.

Nu släpper förvisso restriktionerna, men det är en klen tröst för många av landets frisörföretag. Frisörföretagarnas extrainsatta barometer vittnar om ett kritiskt läge i salongssverige där de stöd som funnits passerat företagen och till största del kommit de anställda till nytta.
I Frisörbarometern uppger nästan 70 procent av respondenterna att bokningsläget i januari minskat jämfört med ett vanligt år vid samma tidpunkt. Några har gått i konkurs medan andra inte är långt därifrån.

Av de som upplevt en minskning är de förlorade intäkterna det som påverkat företagets ekonomiska situation mest. Orsaken till tappad intäkt är otvivelaktigt kundernas avbokningar (90 procent), både på grund av egen sjukdom men också på grund av att man suttit i karantän.

1/4 av salongerna besväras dessutom av höga fasta kostnader och där är det tydligt att lönekostnader och sjuklön är extra tunga poster för arbetsgivarna.

– Det har varit, och är, en otroligt ansträngande tid för landets frisörer. Vår önskan är att stöden åtminstone gäller våren ut. Andra alternativ är att införa sänkt arbetsgivaravgift och en tidsbegränsad momsbefrielse, säger Staffan Westman vd på Frisörföretagarna.

När märktes en förändring?

Även om några säger att det har varit dåligt länge märktes en markant skillnad vecka 1 och 2 då hälften av respondenterna såg en dramatisk minskning av kunder i salongerna.

På frågan hur länge företagen kommer att klara sig med dagens tillgängliga stöd uppger fler än hälften av de salonger som ser en minskad omsättning att det inte vet hur länge de kommer att klara sig. Otryggheten är alltså stor. Endast 22 procent kommer klara sig längre än ett år och 10 procent av arbetsgivarna uppger att de klarar max 6 månader till innan en konkurs eller nedstängning är ett faktum.

I snitt har hela 55 procent övervägt att sluta som frisör. Bland hyrstolar och ensamföretagare är andelen så hög som 77 procent, och 37 procent överväger att sälja sin salong. Hälften av arbetsgivarna står inför ett beslut att behöva säga upp sin personal.

Hur ser tryggheten ut?

Att driva ett litet företag som påverkas hårt på grund av minskade intäkter får ytterligare konsekvenser. Vi ställde frågan om hur många veckors betald semester ägaren haft de senaste två åren. 27 procent av alla företagare, hade inte en enda betald semestervecka och 80 procent har haft under 6 veckors betald semester, på två år.
På frågan om vilken lön företagaren har kunnat ta ut uppger ca hälften av företagarna att de tar ut ingen eller endast en liten lön ur företaget.
De mest efterfrågade stöden bland de som svarat är skattelättnader och sänkta arbetsgivaravgifter.

Ta del av barometern i sin helhet här.