I kampen för att hindra smittspridning har regeringen infört ett förbud som lyder:

”Man får inte samlas fler än åtta personer på allmänna sammankomster och på offentlig tillställning.”

Det betyder att du kan ta emot kunder, då du och din kund bara är två till antalet och en salong (eller butik) räknas inte som allmän sammankomst. Ni håller distans till andra på salongen och om det är en stor salong kan det i lokalen vara fler än 8 personer utan att ni gör något fel.

Vad du däremot inte får göra är att anordna öppethus, glöggkväll eller julfest med dina kollegor på salongen om det samlas fler än åtta personer. Förbudet beräknas träda i kraft den 24 november och gälla i 4 veckor framåt.