Att vara styrelseledamot eller vd i ett företag eller en förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs kallas att vara målvakt. Det är ett brott. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och skuldsatt och riskerar både fängelse och böter. Så här skyddar du dig.

Se upp ifall någon vill att du ska vara styrelsemedlem eller vd i ett företag utan att ta del av hur den bedrivs. Att vara så kallad styrelsemålvakt är nämligen ett brott.

Som målvakt riskerar du att bidra till skattebrott, penningtvätt och bokföringsbrott när kriminella vill dölja sina egna identiteter bakom din.

Företräder du ett företag eller en styrelse tar du nämligen ansvar för hur verksamheten sköts, oavsett hur aktiv du själv varit, och du kan inte skylla på att du inte förstått innebörden av vad du skrivit under.

Det här innebär att du kan bli personligt ansvarig för betalningar i företaget och därmed skuldsatt, vilket gör att du kan få svårt att ta banklån, teckna mobilabonnemang eller hyreskontrakt. Dessutom kan du dömas till fängelse eller böter, beroende på vad som skett i bolaget.

Du kan skydda dig själv så här:

1. Underteckna inte handlingar där du inte känner till vilket åtagande du gör och vilka konsekvenser det kan få.

2. Kontakta Bolagsverket och spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar vid misstanke om att du kan bli utnyttjad som målvakt.

En spärr kan läggas in för personer som har tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer.

Anmälan ska

  • vara skriftlig och i original.
  • innehålla namn och personnummer (eller samordningsnummer).
  • uttryckligen visa att personen inte vill registreras i Bolagsverkets register, genom att innehålla formuleringen ”Jag vill spärra mitt personnummer så att jag inte registreras i företag och föreningar utan mitt medgivande.”
  • vara egenhändigt undertecknad.

Skicka anmälan med post till: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på att det har registrerats en spärr på ditt personnummer inom en vecka till din folkbokföringsadress. Anmälan kostar inget.