Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund har tisdagen den 17 mars 2020 följt upp måndagens besked från regeringen om införandet av korttidspermittering med statligt stöd med att komma överens kring ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Ett sådant avtal utgör en av förutsättningarna för att kunna få ta del av stödet som administreras av Tillväxtverket.

– Att snabbt ingå en överenskommelse med Handelsanställdas förbund har varit av allra högsta prioritet för oss, säger Frisörföretagarnas jurist Thomas Francke. Vi förstår att en del av branschens företag just nu går en match mot klockan och därför var det av vikt att senast i dag komma överens med Handels. Möjligheten till korttidspermittering skapar utrymme för våra medlemsföretag att behålla sin personal, vilket i sin tur ger förutsättningar att snabbt kunna växla upp när det vänder. En trygghet för såväl våra medlemsföretag som för deras anställda.

Det centrala avtalet medger en möjlighet för samtliga av Frisörföretagarnas medlemsföretag att träffa en lokal överenskommelse om korttidsarbete. Det finns tre olika steg, vilka innebär att arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent av arbetstagarens gällande arbetstidsmått. Det är enbart dessa tre steg som kan tillämpas vilket innebär att några lokala avvikelser inte går att komma överens om.

I grova drag kan sägas att statsstödet medför att de arbetstagare som permitteras får drygt 90 procent av sin normala lön. Som arbetsgivare står du för lön utifrån den anställningsgrad som gäller under permitteringen. Arbetsgivaravgifter tillkommer, vilka tillsammans med källskatten nu också är möjliga att skjuta upp. Frisörföretagarna kommer att återkomma med en mer detaljerad beräkning på frisorforetagarna.se.

Avtalet med Handelsanställdas förbund anger att de företag som vill använda sig av möjligheten till korttidspermittering ska träffa en lokal överenskommelse med Handelsanställdas förbund.

– Tiden är en kritisk faktor, i synnerhet för de företag som för närvarande har tomma bokningslistor efter alla avbokningar. Vi har därför kommit överens med Handels om att en sådan lokal överenskommelse kan träffas i efterhand, säger Thomas Francke. Det är dock av vikt att inkomma med en förhandlingsframställan till Handels innan man inför korttidspermitteringen.

Från den 7 april 2020 öppnar möjligheten att ansöka om statligt stöd för korttidspermittering via Tillväxtverket. Även om stödet inte kan sökas förrän dess finns det alltså möjlighet att införa korttidspermitteringen redan nu. Vi har i dag ingen information om hur omfattande arbetet med ansökan kommer att bli, men vår förhoppning är naturligtvis att regeringen varit tydlig gentemot Tillväxtverket att det administrativa arbetet ska hållas så enkelt som möjligt. Med det sagt gäller det som arbetsgivare likväl vara beredd på att det kan innebära en del merarbete.

TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I FRISÖRFÖRETAGARNA har vi gjort en sammanställning på alla dokument och en checklista på förfarandet. Den hittar du inloggad under MINA SIDOR i dokumentbanken på frisorforetagarna.se

Text publicerad 18 mars, kl 10.