Är du rädd för att avskräcka kunderna med ett för högt pris? Du är inte ensam. Men det finns bra metoder för att våga höja priset.

Många frisörer älskar i första hand sitt arbete och tillfredställelsen det ger genom alla nöjda kunder. Men ibland gör just denna drivkraft att man inte vågar höja priset. Kommer kunderna verkligen komma tillbaka om det blir dyrare?

Väldigt många frisörer arbetar många och många timmar plus att de vidareutbildar sig på sin fritid. Detta borde innebära att deras hårda arbete återspeglas i en ordentlig lön – en lön som absolut inte är lägre än vad andra utbildade yrkesgrupper har. Men frisörers löner är i många fall betydligt lägre än vad de borde vara. Ofta beror det på fem saker:

1. Många börjar prissätta för lågt och sedan känns det svårt att höja priset.
2. Frisörer tror att kunder slutar och går till någon annan om priset skulle vara högre. Detta är ofta fel. Kunden går i första hand till den frisör de känner förtroende för och som kan leverera det de efterfrågar. Kunder vet att de inte kan betala för en liten Skoda och förvänta sig en stor BMW. De vet även att om de betalar ett premiumpris förväntas ett premiumresultat. Ofta levererar många frisörer premium, men tar tyvärr mycket lägre betalt.
3. Många gånger lägger frisörer mer tid för behandlingar, tid som de inte anser sig kunna ta betalt för. Men kan du inte ta fullt betalt för tiden du lägger ner, då får du försöka använda lite mindre tid, vilket kan vara 5, 10 eller 15 minuter mindre för en klippning.
4. En vanlig kommentar hos frisörer i mindre städer är att de har mindre kostnader och behöver därför inte ha ett lika högt pris. Den enda kostnaden som brukar vara lägre på mindre orter är hyran. I övrigt är kostnader för exempelvis telefon, el, produkter och löner desamma, så argumentet stämmer inte.
5. Flera frisörer tar hänsyn till vad konkurrenterna tar betalt istället för att se på sig själva, sin egen verksamhet och vilket pris
som är rimligt för att få verksamheten att gå ihop och som ger en bra lön i slutändan.

Fem olika salonger på olika orter fick svara på följande frågor:
• Med ert pris, vad blir då summan per minut baserat
på klippriset?
• Hur stor hänsyn har ni tagit till era konkurrenters
priser?
•Vilken behandling är för er svårast att ta rätt pris för?

Salongernas svar:

Salong 1 i stad med cirka 25 000 invånare:
– Minutpriset blir 12.22 kronor. Vi har försökt bortse från vad andra har för priser, men lite påverkar det. Långa behandlingar är svårast att prissätta.

Salong 2 i stad med 35 000 invånare:
– 13.22 kronor i minuten. Vi tittar inte direkt på vad andra tar, utan på vad vi behöver ta ut. Balayage är tidskrävande och svårt att få ut rätt pris för.

Salong 3 i stad med drygt 100 000 invånare:
– Minutpris på 13.72 kronor. Vi har inte tittat på mer än vad vi själva anser att vi behöver ta betalt. En del av de långa behandlingarna är ett litet problem.

Salong 4 i stad med cirka 50 000 invånare:
– Minutpriset blir 14.67 kronor, men då klipper vi på lite kortare tid. Vi arbetar lite snabbare för att hålla priserna ungefär som övriga salonger. Färgningar är svåra att prisa rätt.

Salong 5 i en av storstäderna:
– 15.56 kronor i minuten. Vi prissätter alltid med utgångspunkt från vår budget. Vi behöver överskott i verksamheten för att kunna utveckla den. Vissa av de långa behandlingarna är svåra att få ut priset vi önskar från.

Med tanke på att kostnadsskillnader mellan storstad och liten stad egentligen inte motiverar mer än drygt 50 öre per minut kan man se att priserna är aningen låga på vissa håll. Det skiljer som mest 3.34 kronor i minuten, vilket innebär lite drygt 200 kronor i timman. Tänk på att priset du sätter återspeglar hur och var din inkomst är i dag, i morgon och den dag som du blir för gammal för att arbeta och ska leva av din pension – men också för hur du ska kunna utveckla din verksamhet.

TEXT Jörgen Edström