Just nu pågår en granskning av både frisör- och livsmedelsbranschen gällande belastningsergonomi.

”Friska arbetsplatser belastar rätt” är ett EU-projekt där två branscher valts ut i Sverige: livsmedelstillverkare och frisörer/barberare. Mellan 15 mars till 30 juni genomför Arbetsmiljöverket okring 160 inspektioner över hela landet.

– I samband med inspektionerna går vi på djupet kring det som rör ergonomin på arbetsplatserna. Arbetsgivaren behöver i sitt systematiska arbetsmiljöarbete ta med bedömning av risk för belastningsskador som en naturlig del, så att ingen riskerar att bli sjuk av sitt arbete, säger Nadja Lukin som jobbar med projektet.
Inspektörerna undersöker om arbetsgivaren gjort någon belastningsergonomisk riskbedömning och ställer frågor om hur arbetet planeras.

– Vi tittar på om det finns utrymme för frisörer att ta paus mellan kunderna. Om arbetstagare inom livsmedelstillverkning har tillgång till rätt utrustning och om kan man i så fall ställa in den så att det passar individen. Det är viktigt att arbetsgivaren sett till att arbetstagarna har kunskap om hur man förebygger belastningsskador, säger Annika Schmidt, projektledare.

Visar det sig att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring ergonomin får företaget ett inspektionsmeddelande. Om bristerna inte rättas till så kan företaget beläggas med vite. Vårens inspektioner kommer sammanställas i en nationell rapport.

Anmälda arbetssjukdomar till Försäkringskassan:

Frisörer/barberare 2016-2020

(andel av antal anmälda arbetssjukdomar)
Biomekaniska faktorer 51 procent
Industriella faktorer exempelvis hårvårdsprodukter 39 procent
Kemiska faktorer 3 procent
Biologiska faktorer 1 procent
Psykologiska faktorer 1 procent
Övriga faktorer 4 procent