En kreativ workshop med fokus på olika appliceringstekniker, tex:

• rootstretch
• balayage
• colour placement

Kom ihåg att ta med arbetsverktyg!

Tid: Kl. 09:00-13:00
Pris: 1295 SEK ex. moms

Boka din plats genom att kontakta din L’Oréal Professionnel Salon Business partner eller maila till lpedu.se@loreal.com

ÅTERBUD/AVBOKNING – VAD GÄLLER?
Anmälan är alltid bindande, vid eventuellt återbud senare än 30 dagar innan kurstillfället krävs läkarintyg för full återbetalning eller för att ej vara betalningsskyldig. Återbud lämnas direkt till lpedu.se@loreal.com eller till vår kursadministration på 0765-36 53 56.

Om läkarintyg ej finns gäller följande vid avbokning av kurs: 30-21 dagar innan debiteras med 50% av kursavgiften 20-8 dagar innan debiteras med 75% av kursavgiften 7 dagar eller senare debiteras med 100% av kursens värde.

L’Oréal Professionnel äger rätten att göra mindre justeringar i det beskrivna programmet på grund av ändrade förutsättningar som vi inte råder över. Vid inställt arrangemang utgår ej ersättning för förlorad arbetsinkomst, resor eller dylikt. Eventuellt inställt arrangemang meddelas i största möjliga mån senast 20 dagar innan.