Verkligheten på salong är att du jobbar med redan färgade hår och inte alla kunder har det mest jämna utgångsläget. På denna utbildning lär du dig hur du jobbar med den redan exixtserande färgen istället för att lägga timmar på färgkorrigeringar.

TOOL LIST:
Finner du på Lorealaccess.com/se

PRIS: C5A medlem: 1650 sek. Övriga: 2650 sek
* Som c5a medlem är all utbildning gratis, du betalar självkostnadspris för material, lunch och fika.

Avbokning som sker senare än fyra veckor före utbildningens start faktureras hela priset. Personbyte vid samma utbildning: ingen kostnad. Vi förbehåller oss rätten att utan kompensation ställa in en utbildning 14 dagar innan utbildningens start.