Den 8 mars kom Folkhälsomyndigheten med skärpta regler gällande handelsplatser men detta är inget som påverkar frisörsalonger i nuläget.

Fortsatt gäller, som det ser ut nu, de allmänna råden till och med den 30 juni 2021 och detta bör du fortsätta göra:

  • Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.
  • Utifrån formuleringen i de allmänna råden bör det vara lämpligast att använda skyltar, anslag eller liknande för att kommunicera informationen. I vissa fall, och i den mån det är möjligt, kan informationen även behöva ges muntligen, om besökare inte förstår eller av andra skäl inte följer rekommendationerna.
  • Uppmana kunden att komma ensam till salongen (undantag personer som är i behov av stöd).
  • Använd munskydd eller visir och se även till att dina kunder använder munskydd. Ett bra tips är att möta upp kunden vid dörren och erbjuda ett munskydd om kunden inte redan har det på sig.
  • Ha en skylt vid entrén som säger hur många kunder som får vistas i salongen samtidigt och säkerställa att maxantalet inte överskrids. Detta ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. Om du har separata behandlingsrum ska en skylt sitta vid varje ingång. 1 person / 10 kvm är regeln.
  • Erbjuda handsprit och handtvätt med tvål och vatten.
  • Byta kappa efter varje kund och desinficera verktyg och arbetsstation.
  • Anpassa öppettiderna för att undvika trängsel.
  • Markera avstånd på golvet vid behov och möblera om i salongen för att undvika trängsel.

Vid ett ytterst allvarligt smittläge skulle regeringen behöva agera mycket skyndsamt för att snabbt minska smittspridningen. Tidigare har regeringen förberett för nedstängning av varuhus och gallerior men nu har förslaget utvidgas till att omfatta samtliga handelsplatser där det är svårt att hålla avstånd som till exempel frisörsalonger, gym, sport- och badanläggningar samt restauranger och andra serveringsställen.

Mot bakgrund av åtgärdens ingripande karaktär ska en eventuell nedstängning vara tidsbegränsad och gälla under en kortare tid. Om en nedstängning blir aktuell krävs regeringsbeslut för genomförande. En nedstängning ska även underställas riksdagens prövning.

 

LÄS MER: Så använder du munskydd på ett säkert sätt