ÖPPET BREV TILL SVERIGES REGERING 

Sverige står inför en stor kris där mängder av arbetstagare riskerar att förlora sina jobb, därför var regeringens åtgärdspaket som presenterades den 16 mars ytterst välkommet. Korttidspermitteringar, statligt övertagande av sjuklönen samt anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter var alla positiva lösningar som kan hjälpa företagen att ta sig igenom krisen. Men, långt ifrån alla företagare kan tillskansa sig all denna hjälp.

Tillväxtverket skriver följande på sin hemsida:
“Det aktuella stödet för korttidspermittering baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare”.

Det finns cirka 1 miljon svenska enmansföretag och mikroföretag där ägare inte får använda sig av korttidspermittering eller motsvarande stöd för att undvika att gå under. Småföretagare som arbetar i, och äger, sitt företag lämnas utanför regeringens åtgärdspaket och har därför små chanser att överleva.

Bara i frisörbranschen finns 17 000 registrerade företagare. Många av dessa är egenföretagare som driver en egen salong eller hyr stol på salong, med sig själv som enda anställd eller som ägare av en mindre salong med få anställda. Under rådande kris står många stolar tomma, och frisörerna har små chanser att fylla sina dagskassor och därmed täcka sina omkostnader – än mindre ta ut en lön. Hur ska dessa företag skyddas? Och var är deras stöd?

Arbetsgivarna måste få minst samma skydd som löntagarna. Korttidspermittering eller motsvarande bör gälla även ägare som är anställda i sitt eget bolag. Vi efterfrågar ett krispaket med garantier för egenföretagare som står utan omsättning men har löpande kostnader. Frisörföretagarna har framförhandlat ett kollektivavtal med Handelsanställdas förbund för att våra medlemsföretag snabbt ska kunna korttidspermittera och slippa avskeda sin personal. Men utan uttalat stöd från regeringen står egenföretagarna handfallna.

Frisörföretagarna efterfrågar nu ett åtgärdspaket för egenföretagare som innefattar:

  • Krispaket för egenföretagare
    • Lönegaranti
    • Stilleståndsstöd till fasta kostnader
  • Slopad anståndsränta på skattekrediter
  • Hyreslättnader för lokaler

Utan kunder stannar frisörbranschen – och vi har ingen möjlighet till att arbeta hemma. Regeringen måste göra allt den kan för att stötta svenska småföretag i det här unika läget. Danmark har presenterat ett åtgärdspaket för att stötta småföretagare, även Tyskland har uttalat att ett substantiellt ekonomiskt stöd för småföretagare är på väg. Nu vill vi se att Sveriges regering bryr sig om dem som driver landets företag.

Frisörföretagarna

Om Frisörföretagarna
Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för frisörer. Vi arbetar för en seriös, trygg och lönsam bransch. Genom påverkan, information, samverkan och utbildning skapar vi förutsättningar för ett sunt företagarklimat. Med våra närmare 5000 medlemmar utgör vi Sveriges största frisörnätverk.

Publicerat 19 mars, kl 18.00.