Vi befinner oss i en omvälvande tid och mitt i utbrottet av en pandemi. För att smittan inte ska spridas ombeds vi undvika folksamlingar, alla över 70 ska stanna hemma och vi ska hålla avstånd till varandra. Vad betyder det för dig som är frisör och har en relativt nära fysisk kontakt till din kund? Vi har sammanställt de direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att bringa klarhet i vad som gäller.

Det finns ansvar på olika nivåer. Ett ansvar för dig som är arbetsgivare, ett ansvar för dig som har salong och ett personligt ansvar så vi alla i landet har, kollektivt.

Arbetsgivare
Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och smittrisker skyldig att minimera risken för smittspridning. Om du vill läsa mer om det kan du göra det här.

Ditt ansvar som salongsägare
Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att minska smittspridning av covid-19.

Du som har salong ska:

  • Sätt upp information till dina kunder och till din personal.
  • Markera avstånd på golvet (om du har flöden av människor samtidigt i salongen).
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.
  • Erbjud möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  • Undvik att flera personer samlas i trånga utrymmen.
  • Ta fram alternativa lösningar på kassaköer eller anvisa hur långt avstånd kunderna bör stå mellan varandra.

Personligt ansvar
Folkhälsomyndigheten är noga med att poängtera att ”Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra smittspridning av covid-19”.

Deras lista på allmänna råd går princip ut på att vi ska minska våra sociala kontakter, tvätta händerna och undvika att resa. Läs hela direktivet här.

I dessa allmänna råd finns ytterligare tillägg för personer över 70 år och andra riskgrupper.

Fortfarande bygger detta på personligt ansvar. Du som salongsägare eller frisör har inte skyldighet att ta legitimation och avvisa en kund som kanske är över 70.

Från Socialstyrelsen 
Till dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller, och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

Tänk på att

  • Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
  • Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.
  • Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.
  • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.

Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit?
Enligt våra allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit därför att det är mildare mot huden. Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt.
För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet?
Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19.
I vissa dammande verksamheter, t.ex. nagelsalonger kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom.

Sammanfattningsvis
Fortsätt att ta emot dina friska kunder och arbeta så länge du själv känner dig frisk.
Fortsätt att rengöra och desinfektera borstar, kammar, saxar, hårnålar etc. mellan varje kund.