Till P4 Uppland berättar frisören och egenföretagaren Karin Woulle i Knivsta att hon inte vågat söka de stöd som funnits under pandemin.