Bokstaven F på licensen intygar att du är en behörig barberare som avlagt barberargesällen. Behörigheten kan kombineras med övriga bokstäver, vid avlagt mästarbrev för barberare innehas ett C.

Frisörlicensen är en utveckling av våra yrkesprov, del- och gesällprov och barberargesällen. Licensen påverkar och förbättrar vår bransch och kan enkelt kommuniceras ut till kund, beslutsfattare och som marknadsföring.

Är du intresserad av att avlägga barberargesällen? Klicka här för mer information.

Du ansöker om frisörlicens på frisorlicens.se

Behörigheter:
A – Godkänt delprov
B – Gesällbrev
C – Mästarbrev
D – Seriöst företag
E – Yrkeslärare
F – Barberare