Senast i maj 2021 kommer L’Oréal att få en ny vd då Jean-Paul Agon går i pension. Den som tar över rollen är Nicolas Hieronimus som arbetar på företaget sedan 33 år tillbaka.

”Jean-Paul Agon har lett företaget med stor framgång under de senaste 15 åren och har i grunden transformerat företaget för att anpassa det till vår tids utmaningar. Vi är övertygade om att den föreslagna nya organisationen garanterar hållbarheten för koncernens resultat, värderingar och åtaganden samt kvaliteten på dess styrning. Förändring är bra, det öppnar upp för nya perspektiv och möjligheter, och vi tror att Nicolas Hieronimus långa historia i företaget och breda kunskap kommer att komma till stor nytta framåt. Vi vet att svenskarna och det nordiska folket ofta ligger i framkant för förändring och utveckling, så vi välkomnar naturligtvis Nicolas Hieronimus och ser fram emot en ny era på L’Oréal, samtidigt som vi förblir trogen mot L’Oréals grundläggande värderingar”, kommenterar Kent Thomsen, general manager på PPD Nordics.

I dagsläget finns inga indikationer om att detta kommer att betyda några speciella förändringar för den nordiska marknaden.