Då vi på Frisörföretagarna får många frågor kring avfallshantering tänkte vi reda ut en av de vanligast förekommande missförstånden. Många tror att alla på en hyrstolssalong är skyldig att rapportera sitt farliga avfall var och en för sig till Naturvårdsverket, detta stämmer alltså inte!

Det räcker med en rapportering per salong, oavsett hur många frisörföretag som ryms i lokalen. Den samrapporteringen görs med stöd av Miljöbalken 2 kap. Rimlighetsavvägning 7§. Där ges stöd för att kostnaden och mer jobbet det skulle innebära att alla sorterade en och en inte är försvarbart, då det inte ger någon ökad miljönytta att göra det var för sig.

Om er salong skulle stöta på en tillsynsman från kommunen som inte är påläst kan ni hänvisa till den texten och till Frisörföretagarnas rekommendation.

Läs mer om detta i tidningen Frisör!