Om en kollega missköter sig skapas snabbt en dålig stämning på jobbet. Hur ska du som chef hantera saken på rätt sätt? Tidningen Chefs expert Leif E Andersson delar med sig av tre handfasta tips för att lösa situationen.

1. Påminn kollegerna om att det är deras eget ansvar att se till att de kan samarbeta med varandra.
2. Uppmuntra dem att tala med varandra och på så sätt själva lösa problemet.
3. Lita inte på andrahandsuppgifter, utan skaffa dig en oberoende uppfattning innan du själv agerar.