Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna, höjer nu rösten för behovet av hjälp till enskilda näringsidkare. De har fortfarande inte möjlighet att ta del av den statliga uppbackning aktiebolagen eller löntagarna får.

-Vi uppskattar de insatser regeringen gjort, bland annat med möjligheterna till korttidsarbete, ersättning för sjuklönekostnader, stöd till nedsättning av hyra och det senaste omställningsstödet. Men stöden är till viss del tandlösa och krångliga att hantera för många småföretag.

Regeringen fortsätter att exkludera stora grupper av företagare i frisörbranschen. När kommer stödet till den som driver enskild näringsverksamhet?

Förutsättningarna är:

  • Det är mycket små marginaler i frisörbranschen, vilket innebär att få företagare har en buffert. 
  • Salongens omkostnader måste fortfarande täckas när kunderna uteblir, men framförallt så uteblir egenföretagarens lön helt och hållet när efterfrågan kraftigt sjunker. 
  • När oförmågan att ta ut lön i kombination att de fasta kostaderna inte kan betalas är risken stor för personlig konkurs, vilket leder till förödande konsekvenser för individen. 

Skillnaden på trygghet är enorm mellan den som ansvarar för sin egen försörjning jämförelsevis med arbetstagare, där skyddet är mycket starkare. Det är dags att hjälpa företagaren NU innan det är för sent.

Branschen håller ut i två månader

Vi har ställt frågan i senaste Frisörbarometern*, hur lång uthållighet som finns ibland frisörföretag med dagens åtgärdspaket. 

Resultatet: 36,5% av företagare som driver enskild firma kan hålla ut i två månader innan konkurs, jämfört med aktiebolagen där 18% möter samma öde om inga fler stöd kommer skjutas till.

– Det är alarmerande siffror, säger Ted Gemzell. Vi ser att specifika branscher ska få skräddarsydd hjälp. Frisörbranschen är en av dem.

Frisörföretagarna har sedan tidigare föreslagit lönegarantier för enskilda näringsidkare i nivå med stödet för korttidsarbete. Men ännu har ingen hörsammat den enskilda näringsidkarens akuta läge.

Vi kräver följande stöd för frisörbranschen:

  • Statligt hyresstöd upp till 50% under 6 månader
  • Att enskild näringsidkare får lönegarantier
  • Öka flexibiliteten för korttidspermittering i tjänstesektorn
  • Slopad moms för frisörbranschen i 6 månader
  • Slopade arbetsgivaravgifter i 6 månader

 

*Frisörbarometern är en undersökning gjord av Frisörföretagarna.

668 AB och 627 med Enskild firma har svarat.
Totalt 1295 frisörföretagare från hela landet.
Hela rapporten släpps den 12 maj.

Frisörföretagarna

Om Frisörföretagarna
Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för frisörer. Vi arbetar för en seriös, trygg och lönsam bransch. Genom påverkan, information, samverkan och utbildning skapar vi förutsättningar för ett sunt företagarklimat. Med våra närmare 5000 medlemmar utgör vi Sveriges största frisörnätverk.

Publicerat 30 april kl 15.00