”Äntligen!” Har vi på Frisörföretagarna lust att utbrista när det nu står klart att Januaripartierna enats om fem miljarder kronor i stöd för personer med enskild firma som under pandemin drabbats av den ekonomiska krisen.

Efter idogt arbete med att upplysa landets makthavare om de enskilda näringsidkarnas katastrofala situation under coronapandemin kan vi äntligen konstatera att vi får lön för mödan.

– Nu kommer äntligen ett omsättningsbaserat stöd till företagare som driver enskild firma på plats. Det innebär att hantverkare, frisörer, frilansare, fotografer och andra nu kommer att få ett stöd för förlorade intäkter precis som alla andra företagare, säger Annie Lööf, ledare för Centerpartiet i en intervju till SVT.

Tanken är att stödet ska vara på plats från mitten av oktober.

– Det har funnits olika delar i korttidspermitteringen och omställningsstödet som har gjort att många enskilda firmor inte omfattats. Nu kommer ett eget stöd direkt riktat till dem för att man ska få ersättning för det intäktstapp man har haft under våren, säger Annie Lööf.

Stödet ska ersätta förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är utformat så att den enskilda näringsidkaren ska få 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period förra året. Den maximala ersättningen för ett företag är dock 120 000 kronor. Stödet kan alla som driver enskild firma och har en årsomsättning som överstiger 200 000 kronor, och där tappet i omsättning jämfört med förra året är minst 30 procent för perioden mars-april, 40 procent för maj och 50 procent för juni-juli ta del av. Det finns ingen begränsning av vinstutdelning.

– För många företagare som driver enskild firma så är vinsten det man tar ut som egen lön. Av den anledningen är utdelningsförbudet borttaget, säger Annie Lööf till SVT.