För två år sedan infördes frisörlicensen som ett steg mot en mer professionell bransch. Sveriges största frisörföretag, Björn Axén, är engagerade i frågan – här måste nu alla anställda ha licens.

När frisörlicensen lanserades för två år ­sedan var det självklart för Björn Axén att alla deras frisörer skulle ha en.

– Vi behövde inte ens fundera på det. Det är viktigt för oss att gå i bräschen, vi vill leda utvecklingen och det här är ett sätt att göra det på, säger Johan Hellström, affärsutvecklingschef på Björn Axén och ny ordförande i Frisörföretagarna.

Målet är att hjälpa till att lyfta branschen.

– Personligen har min mission alltid varit att få upp statusen för yrket, skapa en seriös bransch med lika villkor för alla och få upp prisbilden, säger Johan.
Alla anställda fick ett och ett halvt år på sig att ta sin licens. Björn Axén stod för samtliga kostnader, ordnade träningstill­fällen genom sin akademi och examinationer i egna lokaler.

– Det är inte roligt att misslyckas när man är så duktig så alla tränade mycket, och det är nyttigt att öva på moment man inte gör så ofta så alla steppade upp. Det är många som blivit triggade att fortsätta efteråt, som vill ha en bokstav till och som därför tar mästarbrev – och det är klart att vi hjälper dem med det.

Det här innebär också att Björn Axén inte längre anställer frisörer som saknar licens eller som inte har tagit sitt gesällbrev, om de inte passar på att ta det under sin provanställningstid.

– Man har en viss tid på sig att bygga upp sin kundkrets hos oss, och under den tiden måste man nu också se till att skaffa sig en licens om man inte redan har det.
Tack vare skyltar på salongerna syns det nu tydligt för alla som slår sig ner i frisörstolarna att Björn Axéns frisörer är licensierade.
– En del kunder frågar vad det är och när man förklarar blir det självklart bara tummen upp. De blir superimponerade, vi får bara positiva reaktioner.

Det har visat sig att en stor andel av konsumenterna i Sverige känner till frisörlicensen – och många är beredda att betala mer för att klippa sig hos en licensierad frisör eller kan till och med tänka sig att byta till en som har licens, framhåller Johan.

– Så min förhoppning är att de som skaffar licens kanske till och med kan höja sina priser och ligga relevant i sin prisbild för att göra en skälig vinst. Vi skulle behöva få upp den till i snitt tio procent i branschen, vi går inte runt på det sätt som vi borde göra.

Johan hoppas att fler frisörer hakar på och skaffar licens, och att det skapar en seriösare bransch med rättvisa villkor. I den bästa av världar skulle licensen bli ett krav för att man ska få köpa och hantera kemikalier, menar han.

– Som jag brukar fråga både politiker och kunder: ”Skulle du vilja att någon häller starka kemikalier i ditt huvud utan utbildning?”. Det är ju katastrof att det går i dag, det vill vi få bort. Det kan hända väldigt allvarliga saker, visste kunderna om det skulle de aldrig gå till någon som inte är licensierad.