Vid ett årsskifte brukar många lagar och regler som regeringen föreslagit och riksdagen fattat beslut om träda i kraft. Vi har sammanställt några som kan vara bra att ha koll på.

 

Skattereduktion för inventarier anskaffade år 2021

I en tillfällig lag införs regler om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen om de innehar eller har innehaft inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag.

Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Skattereduktion enligt lagen ska tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Skattereduktion för återstående underlag får tillgodoräknas det efterföljande beskattningsåret.

 

Förstärkt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget höjs med fokus på låg- och medelinkomsttagare.

Som en del av att riksdagen röstade igenom förslaget till statsbudget för 2022 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna genomförs en förstärkning av jobbskatteavdraget med 8 miljarder kronor. Det innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med fokus på låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och alla som jobbar heltid får sänkt skatt med cirka 150 kronor per månad.

 

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete.

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, med anledning av att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Denna möjlighet föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Därigenom får de arbetsgivare som brustit i sin anmälningsskyldighet och blivit återbetalningsskyldiga en möjlighet att ändå få slutligt stöd.

En sådan ny anmälan ska lämnas till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den kan bara omfatta de stödmånader som beslutet om återbetalning avser. I anmälan ska arbetsgivaren ställa samman de belopp som arbetsgivaren inte har rätt till, och de belopp som arbetsgivaren har rätt till, till ett nettobelopp.

De nya lagen upphör att gälla vid utgången av 2022. Den upphävda lagen gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Tillväxtverket före den 1 maj 2022. Ändringarna i lagen om stöd i korttidsarbete och lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall träder i kraft den 1 november 2021.

 

Ökat avdrag för gåvor

Skattereduktionen för gåvor höjs.

Det är möjligt att få 25 procent skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare. Beloppsgränsen höjs till 12 000 kronor, vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kronor.

 

 

 

Källa: Foretagarna.se