Efter påtryckningar från Frisörföretagarna har vi nu fått glada besked från Boverket: Nu kan även hyrstolar få reducerad hyra.

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige, och läget är extra utsatt i bland annat frisörbranschen. Frisörföretagarna har länge gjort påtryckningar för att hyressänkningarna också bör omfatta andrahandsuthyrning, dit hyrstolsverksamhet räknas. Nu kan alltså hyresstödet som tidigare utlyst av regeringen beviljas förstahandshyresgästen, som då alltså innehar rollen ”hyresvärd”. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

Vi har samlat nyttig information från Boverket nedan, läs mer här.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av specificerade koder i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) under ”Relaterad information”.

Vilka förutsättningar gäller för stöd?

Förutsättningarna för stöd är att:
• Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
• Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
• Överenskommelsen ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 om rabatt på hyran för lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt tidigare avtal (gällande 1 mars 2020) och på i övrigt oförändrade villkor.

Hur stort är stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Hur ansöker man?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansökan ska skickas till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län enligt nedan.

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd:
• Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län
• Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län
• Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län
• Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län
• Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län
• Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för stödet och mer information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras på boverket.se inom kort.

När ansöker man?

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Enligt bestämmelserna i förordningen finns det inget hinder mot att stöd kan beviljas vid andrahandsuthyrning av lokal. Den juridiska prövningen ska då avse hyresförhållandet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen och avse andrahandshyresgästens förhållanden (bransch, livskraft etc.). Stödet beviljas förstahandshyresgästen, som då alltså innehar rollen ”hyresvärd”.

Vad gäller om hyran för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 redan har betalats?

Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen eller krediterar kommande hyresinbetalning. Överenskommelsen mellan hyresvärden och hyresgästen måste dock ha kommit till stånd absolut senast den 30 juni 2020.

Får stöd beviljas om hyresvärden och hyresgästen är företag inom samma koncern?

Förordningen innehåller ingen begränsning i det här avseendet. Att någon är ställföreträdare för både hyresvärd och hyresgäst (företag) inom samma koncern utgör inget hinder mot att bevilja stöd. Förutsättningen är att det slutits ett giltigt avtal om hyra av lokal, samt att övriga villkor i förordningen är uppfyllda. Det torde inte heller vara något hinder för att hyra ut inom en och samma familj under förutsättning att det föreligger ett giltigt hyresavtal