Frisörföretagarna föreslår ett tvåårigt avtal, att garantilönen höjs med 771 kr samt övriga fasta tillägg med 3 % år 1 och ytterligare 3 % år 2.

Vi har också föreslagit en annan lösning för OB gällande 7-dagarssalonger, ta bort möjlighet till retroaktiv ersättning för outnyttjad friskvård samt att införa en lönemodell för barberare.

Handels vill se ett ettårigt avtal, öka garantilönen med 1370 kr, höja friskvårdsbidraget och branschvanetilläggen samt införa extra pensionsavsättningar. De yrkar även på fler möjligheter till ledighet genom semester eller utökad ATF. Handels föreslår också att barberare ska ha en egen lönegrupp i avtalet.

Förhandlingarna påbörjas den 2 maj 2023.