Det nya coronaviruset kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser för hela näringslivet, och frisörbranschen känner redan av detta i och med inställda bokningar och uteblivna intäkter. Regeringen har under måndagen presenterat ett åtgärdspaket i tre delar, motsvarande upp mot 300 miljarder kronor i stöd.

Regeringens åtgärdspaket innefattar:

Korttidspermittering
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad vilket innebär att arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars. Korttidspermittering gäller även företag som redan gått ut med varsel. Syftet är att rädda svenska jobb.

Vad innebär det?
Arbetsgivarens kostnader minskar genom förslaget med upp till 50 procent när anställda går ner i arbetstid. Om en person med 32 700 kronor i månaden går ner till 50 procents arbetstid kommer hen nu att kunna få 90 procents lön. Lagrådet kommer att snabbundersöka förslaget under dagen.

Statligt sjuklöneansvar
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Vad innebär det?
Exakt hur den statligt finansierade sjukpenningen ska hanteras i praktiken är ännu inte kommunicerat. Vi återkommer med ytterligare information så snart den finns tillgänglig. 

Anstånd med skattebetalningar
Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas seriösa företag som inte missköter sin ekonomi eller har stora skatteskulder.

Vad innebär det?
Exakt hur anstånd ansöks eller när återbetalningar sker är ännu inte kommunicerat. Vi återkommer med ytterligare information så snart den finns tillgänglig.

Regeringens förhoppning är att anställda, tack vare det här paketet, inte ska behöva varslas, utan att de ska kunna behålla jobben tills corona-krisen är över. Även företag som redan har lagt varsel kan ta del av åtgärderna.

Frisörföretagarna välkomnar åtgärdspaketet:
– Ett mycket positivt besked till landets företagare kom från regeringen under förmiddagen. Att staten helt tar över sjuklöneansvaret för både egenföretagare och arbetsgivare under två månader till att börja med är nödvändigt när man i praktiken ger direktiv att alla skall stanna hemma vilket drabbar frisörföretagen extremt hårt. Att enbart ge skattekrediter till seriösa företag ligger helt i linje med våra värderingar. Korttidspermitteringen kommer frisörföretagen kunna utnyttja på ett positivt sätt. Vi kommer nu ta fram direktiv hur man i praktiken skall hantera dessa stödåtgärder, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.

Läs hela pressmeddelandet från Finansdepartementet här.

Publicerat 16 mars, kl 11:00.