På regeringens presskonferens i dag (25 mars) presenterades åtgärder i form av hyreslättnader, sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenföretagare kan nu även få skattekrediter, och anställda familjemedlemmar innefattas av korttidspermitteringen.

Rabatt på hyror

  • Staten avsätter 5 miljarder kronor för hyresstöd till företag i utsatta branscher.
  • Syftar till att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.
  • Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran under andra kvartalet.
  • En stödordning kommer att tas fram där utformningen preciseras.

Hyresvärdar uppmanas att direkt ta kontakt med sina hyresgäster och erbjuda hyreslättnader.

Företagsakut
Regeringen utlovar en garanti på 70 procent av lånet gentemot bankerna så att företag som är livskraftiga, men drabbats av följderna av coronaviruset, snabbt kan få lån. Det innebär att bankerna enbart tar 30 procent av risken.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Nedsättning av arbetsgivaravgifterna (exklusive pensionsavgiften) för upp till 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr/månad.

Ytterligare skattekrediter
Regeringen presenterade även ytterligare skattekrediter i form av uppskov på momsinbetalning. Räntenivån på skattekrediterna har fått kritik och kommer att diskuteras i riksdagen under morgondagen.

Ett kommande förslag är en tillfällig ändring av reglerna för periodiseringsfonder så att egenföretagare kan få sänkt skatt. Det kommer att innebära att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 kan sättas av för att kunna kvittas mot möjliga förluster.

Finansminister Magdalena Andersson flaggade dock för att hur många åtgärder de än vidtar kommer inte alla företag kunna räddas och tillade att ett kraftigt stimulanspaket ska kunna komma den dagen vi är ute ur krisen.

Frisörföretagarna ser de nya tilläggen i åtgärdspaketet som ett positivt besked.

– För företag finns nu möjlighet att få en hyresreduktion på upp till 50 procent, det är så klart väldigt positivt. Nu hoppas vi bara att hyresvärdarna tar sitt ansvar så att hyresgäster kan utnyttja detta, säger Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna och fortsätter:
– Sammanfattningsvis känns dessa lösningar positiva för små arbetsgivarföretag. Vi får utvärdera den nya informationen och återkomma om hur våra medlemmar bäst nyttjar de nya åtgärderna.

 

Publicerat 25 mars, klockan 19.30.