Den 30 november kom Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund överens om ett nytt kollektivavtal för frisörbranschen, gällande perioden 1 nov 2020 – 31 mars 2023. Villkorsförändringarna ligger i linje med det lönemärke som fastställts under perioden.

I korthet har vi kommit överens om följande lönejusteringar:

För behörig/obehörig frisör – Basbeloppet höjs med (för heltid):
100 kr den 1 november 2020 med arbetsprovision 17,3% (Obehörig 70 kr med arbetsprovision 8,7%)
100 kr den 1 april 2021 med arbetsprovision 17,4% (Obehörig 70 kr med arbetsprovision 9,0%)
160 kr den 1 april 2022 med arbetsprovision 17,45% (Obehörig 112 kr med arbetsprovision 9,3%)

Ny garantilön:
1 nov 2020 24.914 kr (Obehörig 17.438 kr)
1 april 2021 25.374 kr (Obehörig 17.761 kr)
1 april 2022 25.725 kr (Obehörig 18.006 kr)

Branschvana 1 justeras till 240 kr per månad istället för tidigare (+0,37% arbetsprovision), dvs arbetsprovisionen är 17,3% för alla från den 1 november 2020.

Den 1 april 2021 införs Branschvana 2, gäller för den som har Mästarbrev, 240 kr per månad.

Övriga löner justeras med:
1 nov 2020 1,88%
1 april 2021 1,85%
1 april 2022 1,38%

Under avtalsperioden skall en arbetsgrupp genomföra en översyn av nuvarande OB-regler. Gruppen skall ta fram arbetsmodeller som skall kunna prövas under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2022.

”Jag är mycket nöjd med avtalet. Vi har tillsammans med Handels tagit hänsyn till både löntagare, arbetsgivare och den rådande situationen och därför skapat ett avtal med låga initiala höjningar. Vi har gjort vissa förenklingar och förbättringar i avtalet i stort” säger Johan Hellström, Ordförande Sveriges Frisörföretagare.

”Vi är tacksamma att kunna teckna ett avtal utan risk för konfliktåtgärder under dessa hårt pressade omständigheter. Avtalet speglar uppoffringar från både företag och arbetstagare för att ge möjlighet till framtida verksamhet” kommenterar Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.