Tack till alla som ansökt om frisörlicens och som gjort det möjligt att passera 5000-gränsen!
Alla ansökningar bidrar till att hjälpa branschen och gör det lättare för oss att övertyga våra politiker om en reglering.
Licensen är numera en självklarhet för många frisörer, salonger och skolor. Kommunikationen ut till kund om utbildning och behörighet har förtydligats och gör det enklare för kunden i valet av frisör. Licensen bidrar även till ökad kompetens hos behöriga frisörer då många väljer att vidareutbilda sig på olika sätt för att uppnå fler behörigheter. Vi ser också att antalet behöriga yrkesutövare har ökat då frisörer med lång erfarenhet i branschen tagit steget och avlagt sitt yrkesprov. Allt detta bidrar till ökad yrkesstolthet och seriositet, vilket stärker statusen i branschen.
Nu får vi fira vår underbara bransch, det är den väl värd!

/Frisörernas Yrkesnämnd