Frisörföretagarna har den 11 januari varit i kontakt med jurister på Folkhälsomyndigheten och fått svaret att Frisörsalonger, som är en serviceinrättning, anses vara en typ av handelsplats. Detta ska vi nu förhålla oss till och här kommer vår vägledning.

Bakgrund:
Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som började gälla igår, söndag den 10 januari.

Föreskrifterna som FHM har beslutat om gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.

Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu är det en skarp regel. Länstyrelsen är utsedda att kontrollera.

PERSONALEN RÄKNAS INTE IN I MAXANTALET
Frisörföretagarna har fått svaret av Folkhälsomyndigheten att personalen inte ingår i beräkningen.

Det betyder följande:
Har du en salong med en tillgänglig salongsyta på 50 m2, får du ha 5 kunder i salongen samtidigt. Personalrum och lagerutrymme räknas alltså inte in i lokalytan.
Antalet tillåtna kunder ska kommuniceras på en skylt vid entrén.

Att göra nu:

  • Räkna ut i m2 hur stor del av din lokal som är tillgänglig att vistas på för kunder. Räkna sedan 1 kund per 10 m2.
  • Spara din uträkning i ett skriftligt dokument som redogör hur du kommit fram till maxantalet.
  • Sätt upp en skylt vid entrén som säger hur många kunder som får vistas i salongen samtidigt. Använd gärna denna mall.
  • Säkerställ att maxantalet inte överskrids.

Detta ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
Om du har separata behandlingsrum ska en skylt sättas vid varje ingång.

Dessutom ska du göra följande:

  • Informera dina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
  • Erbjuda dina kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Vi uppdaterar läget kontinuerligt på frisorforetagarna.se och för dig som är medlem skapar vi en checklista bakom inloggningen.

PS! Du som ännu inte är medlem i Frisörföretagarna – ANSÖK HÄR!