Är du osäker på om chefskap är din grej? Faktum är att många är bättre lämpade att leda än de föreställer sig. Frisör har tagit hjälp av flera experter för att reda ut de vanligaste missuppfattningarna om chefer och ledarskap.

MYT 1: ÄR FÖDD LEDARE

En del av oss har visserligen bättre förutsättningar att bli bra chefer, men att vissa skulle vara födda till ledare är en myt. Det är både forskare och psykologer eniga om – de flesta kan lära sig ledarskap.

MYT 2: BEHÖVER VARA TUFF

Den gamla vurmen för en hård och krävande ledarstil blir alltmer daterad. Chefer som pekar med hela handen och som inte lägger två strån i kors för att kolla av hur medarbetarna mår betraktas numera som en organisatorisk riskfaktor.

När tumskruvarna dras åt ökar stressen bland medarbetarna, vilket kan leda till kostsamma sjukskrivningar, minskad produktivitet och en hög personalomsättning, enligt forskning från Stanforduniversitetet som också visar att snälla ledare vinner i längden.

Medarbetare som har omtänksamma chefer presterar bäst, konstaterar psykologiforskaren Emma Säppälä. I studien slår hon ett slag för en ökad vänlighet bland dem med ledande positioner. Feedback, uppskattning och flexibilitet får personalen att jobba bättre, inte skrämsel och piska.

– Svenska chefer är generellt ganska snälla. Vi har inte den auktoritära ledarstilen som finns i många andra länder. Men att vara snäll som chef har ingenting med mesighet att göra. Det handlar om att visa empati, lyssna utan att lägga sig platt och att kunna fatta beslut som inte alla gillar, men att då göra det med respekt, säger Anki Udd på Ledarna.

MYT 3: VISAR SIG INTE KÄNSLIG

Myten om den känslomässigt neutrala chefen är ifrågasatt från flera håll. Enligt forskaren och psykologen Daniel Goleman, som bland annat skrivit bestsellerboken Emotional intelligence, är istället människor med stor känslomässig intelligens bäst lämpade för ledarroller.

Anledningen, menar han, är att de är medvetna om både sina styrkor och svagheter. De är varken överkritiska eller orealistiskt positiva, utan ärliga – både mot sig själva och andra.

Tecken på känslomässig intelligens? Att kunna gråta till en film och skratta åt sig själv. Det tyder på en djupt mänsklig sida som inger förtroende och borgar för ett framgångsrikt ledarskap, hävdar Goleman.

Av: Linnea Bolter