Med anledning av den senaste tidens diskussioner om franschise-liknande lösningar för frisörer vill vi leverantörer ge vår syn på detta koncept. Vi vill också passa på att bemöta den bild en del aktörer ger av vår bransch i samband med införsäljningen av konceptet.

Att vara frisör

Många väljer att bli frisör med syftet att vara egen och med möjlighet att själv bestämma över sin verksamhet och vem man vill samarbeta med. Vi tror på valfrihet, att själv få bestämma vilka leverantörer man vill arbeta med och vilka produkter Ni vill erbjuda Era kunder utan att vara begränsade av oklara medlemsavtal och handböcker.

Branschens framtid

Som i alla branscher sker det förändringar och det kommer nya utmaningar. Självklart ska man vara öppen för nya moderna lösningar som underlättar för Er frisörer men inte på bekostnad av valfrihet och där Er verksamhet begränsas av långa bindningstider och en kunddatabas som Ni inte äger.

Vi upplever tillsammans med Er en bransch i utveckling, en stor tilltro för framtiden och vi är alla övertygade om att framtiden ser ljus ut. Undersökningar visar att kundens vilja att spendera mer pengar inom hår och skönhet kommer att fortsätta öka i framtiden. Vi tror att branschen behöver en mångfald av leverantörer och salonger som genom utbildning och kreativitet utvecklas och ger kunden bästa tänkbara upplevelse.

Med ovanstående som grund har vi leverantörer beslutat att inte ställa oss bakom denna typ av koncept utan tror på en bransch där valfrihet och öppenhet skapar förutsättningar för framgång.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor <3.

Baldacci AB
Peter Sundh
peter@baldacci.se

Session Map AB
Peter Andersson
peter@session.se

Vision Haircare AB
Reijo Kyrönen
reijo@visionhaircare.com

Hairtalk
Louise Sköld
louise@hairtalk.se

Tendenz AB
Jörgen Nykvist
jorgen@tendenz.se

HeadBrands AB
Fredrik Gelkner
fredrik@headbrands.se

Balmid Hair AB
Tom Webersink
tom.webersink@balmidhair.com

SE PRESSMEDDELANDET HÄR