Det drar ihop sig till valspurt! Men var står egentligen politikerna i de frågor som är viktiga för oss frisörer? FRISÖR har ställt tre valfrågor till representanter för våra åtta riksdagspartier (och fått svar från fem).

1. Hur mycket man betalar för en klippning säger en hel del, eller hur? Därför har vi så klart frågat: Hur mycket pengar lägger du på en klippning?

2. Frisörlicensen är den enskilt viktigaste frågan för att driva fram en seriösare bransch, där konkurrensen sker på schysta villkor. Alltså frågade vi också: Vad tycker du om frisörlicensen?

3. Sedan är vi alla företagare och beroende av att våra ­politiker jobbar för ett gynnsamt företags­klimat – med lättare skattetryck, rimlig regelbörda och fungerande trygghetssystem för oss som inte är anställda. Givetvis frågade vi till sist: Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare? (som tillsammans bidrar till 40 procent av BNP och som utgör 96 procent av alla bolag i landet)

Christer Nylander – Gruppledare samt andra vice ordförande, Liberalerna

Hur mycket pengar lägger du på en klippning?
450 kronor

Vad tycker du om frisörlicensen?
Frisörlicensen är bra konsumentupplysning för ­kunderna, men bör inte vara obligatorisk. Generellt kan sägas att licenser ska regleras genom bransch­överenskommelser, inte genom lagstiftning. Däremot bör ­gesällprov bli tydligare som en del i ett slutprov på fullföljd gymnasieutbildning/lärlings­utbildning.

Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare?
En av Liberalernas viktigaste frågor är att förenkla ­livet för småföretagare samt att Sverige ska få fler tillväxtföretag att frodas, bland annat genom ­minskad regelbörda, bättre kompetensförsörjning, god yrkesutbildning och bättre finansiella möjlig­heter. Detta är en grundförutsättning för att stabilisera Sveriges ekonomiska fundament. Liberalerna anser att det ska vara enkelt att driva företag. Onödig byråkrati och regelbörda ska inte stå i vägen för den enskildas drömmar. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas och vi kan finans­iera socialpolitiska satsningar på vår gemensamma välfärd. Generationsskiften bör underlättas genom att förenkla de s k 3:12-reglerna.

Emil Källström – Ekonomipolitisk talesperson, Centerpartiet

Hur mycket pengar lägger du på en klippning?
Jag klipper mig alltid hos min kompis Martina hemma i Örnsköldsvik. På hennes salong kostar en klippning ungefär 500 kronor.

Vad tycker du om frisörlicensen?
Givetvis viktigt, inte minst som konsumentupplysning och det är bara positivt när parterna, ­branschen och facket, tagit fram licensen gemensamt utan inblandning från politiken.

Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare?
Regelkrånglet är orimligt stort och kostnaderna för att anställa är alldeles för höga. Därför vill vi i Centerpartiet genomföra flera reformer för att minska krånglet, till exempel genom att inga nya regler ska införas utan att befintliga regler tas bort, det vill säga en regel in – en regel ut. För att sänka kostnaderna för de allra minsta företagen vill vi bland annat ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer sin första medarbetare.

Lorentz Tovatt – Näringspolitisk sekreterare, Miljöpartiet

Hur mycket pengar lägger du på en klippning?
Det varierar, men mellan 350–600 kr ungefär.

Vad tycker du om frisörlicensen?
Frisörlicensen är mycket bra – för att konsum­enter ska kunna känna sig trygga är ett starkt ­konsumentskydd och kvalitetssäkrade tjänster avgörande. Miljöpartiet vill främja konsumtion av tjänster, då är det viktigt med trygga konsumenter som har möjlighet att göra välinformerade val.

Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare?
Miljöpartiet gör skillnad för Sveriges företagare och vi vill vara det självklara partiet för svenska småföretagare! I regeringen har vi gjort det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare och vi vill att det ska bli ännu enklare och tryggare att starta och driva företag. Vi vill fortsätta arbetet med att minska regelkrånglet och förbättra trygghetssystemen för företagare, bland annat genom att ge företagare rätt till ersättning från a-kassan. Vi vill också fortsätta den gröna omställningen av näringslivet – satsningar på delningsekonomi, sänkt moms på tjänster, växa-stöd för att anställa och hållbara investeringsstöd är inte bara satsningar som bidrar till att bygga konkurrenskraftiga, hållbara företag, det är satsningar som är avgörande för att Sverige ska fortsätta att vara ett attraktivt land för företagande och innovation också i framtiden.

Ebba Busch Thor – Partiledare, Kristdemokraterna

Hur mycket pengar lägger du på en klippning?
Alldeles för mycket, men en bra hårklippning är något jag unnar mig. Det har jag gjort sedan jag började tjäna egna pengar.

Vad tycker du om frisörlicensen?
Om yrkesförbund ordnar med kvalitetsmärkning eller licenser så är det en fördel för konsumenterna. Det är generellt inte en uppgift för det offentliga att kvalitetssäkra yrkestitlar.

Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare?
Företagare är de som skapar jobb som bygger vår välfärd. För Kristdemokraterna är det självklart att ha en politik för landets småföretagare. Vi vill slopa arbetsgivaravgifter för den som anställer äldre, unga eller nyanlända. Vi vill också utöka turordningsreglerna i las till fyra personer oavsett företagets storlek och vidga möjligheterna till provanställning. Vi vill införa en garanti för företagen att de bara ska ­behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna samt stärka trygghetssystemen för företagare, särskilt i uppbyggnadsskedet. Vi vill också se ett breddat optionsprogram för unga och växande företag. Vi vill bygga ut rutavdraget genom att höja taket till 5 000 kronor per person och år samt vidga avdraget till flytt-, tvätt- och så kallade trygghetstjänster. Kravet på 50 000 kronor i aktiekapital är onödigt högt och därför vill vi halvera summan till 25 000 kronor.

Jimmie Åkesson – Partiledare, Sverigedemokraterna

Hur mycket pengar lägger du på en klippning?
350 kronor.

Vad tycker du om frisörlicensen?
Frisöryrket innefattar ett stort mått av skapande och kan nästan jämföras med konstnärsverksamhet. Därför är det inte nödvändigt, eller ens lämpligt att det offentliga gör bedömningar av skapande som då baseras på personliga åsikter.

Vilket är ditt partis bidrag till Sveriges ­småföretagare?
Sverigedemokraterna gör många olika ­satsningar för att främja och förenkla för småföretagare. Till exempel vill vi göra det billigare att anställa genom slopat sjuklöneansvar samt avskaffad allmän ­löneavgift.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och ­Moderaterna har valt att inte delta i enkäten. Synd tycker FRISÖR – inte minst för dem!