En kartläggning från Visma visar att varannan småföretagare aldrig eller väldigt sällan ägnar sig åt ansträngande träning, något som är viktigt då träning ger stora hälso-effekter. En faktor att tänka på är att landets omkring 450000 småföretagare med enskild firma inte omfattas av det skattegynnade friskvårdsbidraget idag.

En företagare räknas bara som anställd om det handlar om ett aktiebolag vilket innebär att den som driver enskild firma inte har rätt till bidraget för sin träning. Friskvårdsbidrag är en skatte- och avgiftsfri ersättning avsedd för träning och friskvårdsaktiviteter, företaget betalar inte moms och storleken på bidraget varierar, men över 5000 kronor blir bidraget skattepliktigt. Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, säger:

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Deras bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd kan inte överskattas. Därför är det viktigt att även småföretagarnas hälsa och träning prioriteras.