Har du eller någon som arbetar på din salong konstaterats smittad med covid-19? Vi reder ut vad som gäller om ett sådant scenario skulle uppstå och vilka åtgärder du som frisör/salongsägare är skyldig att vidta.

Enligt smittskyddslagen måste invånare medverka i smittspårning vid samhällsfarliga sjukdomar och covid-19 klassas som en sådan. Om du har fått besked om att du har covid-19 ska du så snart som möjligt informera personer du haft en nära kontakt med under din smittsamma period om att de kan ha smittats. Till dem räknas personer som befunnit sig inom två meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period. Om salongen håller hårt på tvåmetersregeln behöver i detta fall endast kunderna till den smittade frisören kontaktas, inte hela salongens kunder. Antingen gör frisören detta själv alternativt någon annan från salongen. Detta är det snabbaste sättet att bryta smittkedjan.

Varför ska jag kontakta dem jag kan ha smittat, vad är syftet?
Smittspårning görs för att snabbt bryta smittkedjor och därmed minska smittspridningen.

Om kunden du kan ha smittat är extra uppmärksam på att hen kan vara smittad av covid-19 och undviker att träffa personer på nära håll under 14 dagar från det datum då de kan ha blivit smittade, minskar risken för att de ska smitta någon annan person ifall de själva blir sjuka. På så sätts bryts smittkedjan.

Om kunden får symtom på covid-19 ska hen isolera sig och provta sig för att få veta om de har covid-19. I väntan på provsvar ska hen isolera sig.

Vilka ska jag kontakta? Var drar jag gränsen?
Du ska kontakta alla personer som du har haft en nära kontakt med. Personer som befunnit sig inom 2 meters avstånd från dig under minst 15 minuter under din smittsamma period, även om ni varit utomhus. Personer du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter.

Hur ska jag kontakta dem jag tror jag kan ha smittat?
Du ska kontakta dem du tror att du kan ha smittat så snart som möjligt. Du väljer själv om du ringer till dem eller skriver ett sms, mejl eller annan digital kontaktväg.

Vad ska jag säga/skriva till dem jag kontaktar?
Informera dem att de kan ha blivit utsatta för smitta och att de bör träffa så få personer som möjligt under 14 dagar från det att ni träffades. De kan gå till arbetet om de inte har möjlighet att arbeta hemifrån och ska gå till skolan eller förskola så länge de inte har några symtom. Om de får symtom inom 14 dagar från att ni träffades ska de isolera sig och provtas. Be dem läsa informationen på 1177.se:

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/om-ditt-provsvar/positivt-test-for-covid-19/information-till-dig-som-kan-vara-smittad/

Förslag på hur du kan skriva:

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Som en del i smittspårningen kontaktar jag dig. Eftersom vi nyligen träffats är det möjligt att du utsatts för smitta. Det är viktigt att du testar dig om du har eller skulle få några symtom.

Någon jag kan ha smittat har redan haft covid-19. Ska jag kontakta denne i alla fall?
Du bör informera personen ändå, det kan vara svårt för dig att veta vilken typ av test personen tagit.

Om personen tidigare har haft konstaterad covid-19-infektion med ett positivt PCR-prov eller påvisade antikroppar analyserade på laboratorium så kan hen leva som vanligt och behöver ej provtas. Däremot ska hen ändå stanna hemma om hen blir sjuk.

Läs mer om covid-19 här.