Osund konkurrens ökar risken för dåliga arbetsvillkor, farliga arbetsmiljöförhållanden och såväl ekonomisk som organiserad brottslighet. Något Frisörföretagarna aktivt bidrar till att motverka – bland annat genom Stora branschgruppen.

Frisörföretagarna vill att både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler.

Som ett led i att vara med och ändra på det fusk och den brottslighet som finns idag arbetar Frisörföretagarna i Stora branschgruppen. Gruppen har representanter från arbetstagar-, arbetsgivar-, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter, bland annat Skatteverket, Konkurrensverket och Arbetsmiljöverket.

Gruppen verkar för att påverka riksdagsledamöter och andra beslutsfattare och har sedan 2008 byggt upp ett bra och väl fungerande arbete för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Som att myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

För att möjliggöra en sund konkurrens har Stora branschgruppen utarbetat ett förslag som kan sammanfattas i tre punkter.

  1.      Ny sekretesslagstiftning
  2.      Digital tillgång till Skatteverkets information
  3.      Alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras

Läs mer i broschyren Konkurrens på lika villkor

 

Vi som ingår i stora branschgruppen: