I vissa delar av landets regioner råder nu striktare rekommendationer utfärdade av Folkhälsomyndigheten. Där avråder man från besök hos fotvård och frisör med anledningen att man befinner sig nära varandra under en längre stund. För att göra din verksamhet fortsatt trygg att besöka har vi sammanställt en rad åtgärder till dig som driver salong i en sådan region.

Som alltid är grundregeln att vi alla, både kund och frisör, har ett eget ansvar och skyldighet att göra vad man kan enligt smittskyddslagen. Att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk.

Vad betyder lokal allmänna råd för mig som driver salong?

Lokala allmänna råd finns för att förhindra smittspridning.
Du behöver inte stänga din salong! Men du kan göra din miljö och kundkontakt ännu säkrare så du med gott samvete kan hålla öppet.

Salonger har redan infört flera säkerhetsåtgärder under våren och sommaren. Frisörbranschen har tagit stort ansvar för den svåra situationen och vi har sett en stor uppfinningsrikedom.

Exempel på redan införda rutiner:

– Ny kappa till varje kund
– Frekvent sprita handtag, kortmaskin, stol, verktyg, väntrum
– Ta bort kundtidningar
– Ökat avståndet mellan stolarna
– Utökat öppettider för att ha så få kunder som möjligt i salongen samtidigt
– Klippt utomhus eller hemma hos kund på begäran (för salonger som kan)
– Användning av visir vid schamponeringen
– Markeringar på golv vid kassadisk och annan skyltning som uppmanar till att hålla avstånd
– Erbjuda handsprit till kunden

Vad mer kan vi göra nu?

Du kan ställa dig frågan: Hur skyddar jag mig själv, min personal och mina kunder ännu bättre?
Om avståndet och närheten är vad de lokala allmänna råden kräver, så är det dessa du behöver säkerställa.

Vi vill föreslå följande åtgärder för att tillmötesgå Folkhälsomyndigheten i de regioner där lokala allmänna råd införts.

  • Arbeta med munskydd under hela behandlingen
  • Erbjud din kund att bära munskydd om de vill
  • Arbeta med visir, inte bara under schamponering

Gör det enkelt för kunden att våga komma till dig.

Alla de försiktighetsåtgärder du vidtagit och de säkerhetsrutiner du har infört- måste du berätta för kunden att du gör. Då kommer de känna sig trygga med att besöka dig.

  • Skriv det på hemsidan
  • Mejla ut informationen till alla i ditt kundregister
  • Skriv det i bokningsbekräftelsen

Till exempel:
”När du besöker vår salong kommer du endast att komma i närkontakt med en person, vilket är din frisör. 
Du kommer inte att vistas nära andra kunder och din frisör har munskydd och visir på sig under hela behandlingen.”

Vi på Frisörföretagarna finns tillgängliga för dig som är medlem om du behöver råd och stöd.
Tveka inte att kontakta oss.