Skatteverket har bestämt vilka branscher som kommer att granskas särskilt i år. Precis som i fjol kan skönhetsbranschen räkna med extra påhälsning.

Övriga branscher som kontrolleras närmare under 2019 är restauranger, bilverkstäder och företag inom byggbranschen, dessutom granskas digital handel, handel med kryptovalutor och influencers.

Vill motverka fusk

Det övergripande syftet med granskningarna är att motverka osund konkurrens inom branscherna.

– Det är viktigt att Skatteverket upptäcker fel och motverkar fusk, sa Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, i samband med en pressträff om årets kontroller.

Skatteverket gör kontroller på arbetsplatser och arbetar även förebyggande med upphandlingsfrågor.

Hårdare krav på personalliggare

Årets nya regler om månadsvis redovisning av löner och skatter för varje anställd förväntas tillsammans med personalliggare öka möjligheterna att upptäcka fel och fusk, enligt Skatteverket.

Från den 1 juli 2018 gäller hårdare krav att föra personalliggare. Om du har minst en anställd (hit räknas inte hyrstol) behöver du även anteckna närvarouppgifter för dig själv, din make/maka och även barn under 16 år om de är verksamma.

Bedriver du flera verksamheter i samma lokal och minst en av verksam­heterna omfattas av skyldigheten att föra personalliggare, ska samtliga verksamma antecknas i personal­liggaren.

Du måste behålla personalliggaren i två kalenderår efter att ditt beskattningsår har gått ut. Har du flera lokaler ska det finnas en personalliggare i varje.

Kan krävas på sanktionsavgift

Skulle Skatteverket komma till salongen och du saknar personalliggare eller den har fyllts i fel kan ditt företag krävas på en kontrollavgift. Har du mycket goda skäl kan denna sättas ner helt eller delvis. Läs mer om detta här.

– Lagstiftningen är tuff, rent slarv är grund för kontrollavgift, men vi lyssnar in eventuella eftergifter och vissa omständigheter beaktar vi, som om man haft ett inbrott precis när vi kommer dit och kan styrka det. Men ofta ser vi att man regelmässigt låter bli att skriva in sig, eller, vilket är väldigt vanligt tyvärr, suddar i liggarna med korsordspennor, det kan kontrollanterna se med uv-lampor som de har med sig ut, har Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket tidigare berättat för Frisör.

Läs mer: Missa inte vår medlemsförmån!

Personalliggare kan skötas med papper och penna. Vill du göra det enklare för dig och de som är verksamma i salongen använder du passerkort. En digital personalliggare är numera så pass prispressad och enkel att sätta upp att de passar även de minsta salongerna. Frisörföretagarna har tecknat ett ramavtal med en leverantör av digital personalliggare. Du kan läsa mer om medlemserbjudandet här.