Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har förlängts för tiden augusti 2020 – februari 2021. Reglerna träder i kraft den 2 mars 2021.
Den som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och den som har varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden ska kunna ta del av det förlängda omsättningsstödet (augusti 2020 – februari 2021). Ansökan om stöd kan göras under tiden 2 mars – 30 april 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

augusti–oktober 2020
november–december 2020
januari–februari 2021

För stödperioden augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

För stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

Varje företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd.

Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Om du har fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under den referensperiod med föregående år ska istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod (alternativ referensperiod).

Läs mer här!