Många enskilda näringsidkare, exempelvis frisörer, har drabbats hårt ekonomiskt av det rådande läget. Regeringen har därför fattat ett beslut om att ge ett så kallat omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i landet. Stödet trädde i kraft den 9 november och ska gå att ansöka om från och med den 10 november.

Stödet införs genom en ny förordning om omsättningsstöd. Den nya förordningen om stöd till enskilda näringsidkare är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Omställningsstödet kan lämnas under tre så kallade stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

  • För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden.
  • För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden.
  • För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden.

Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd lämnas för stödperioderna mars – juli med maximalt 120 000 kronor per stödberättigad mottagare.

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län.

Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Ansök om stöd genom boverket: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/

Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.