Har du hört rykten om att hårfärgämnet para-Phenylenediamine, PPD, ska förbjudas? Nu går KoHF, Kosmetik- och hygienföretagen, ut och tillbakavisar dessa: PPD ska enligt tillgänglig information inte förbjudas.

– KoHF har nåtts av information om att det förekommer rykten i frisörbranschen om att PPD skulle förbjudas inom en snar framtid. Ryktet är i och för sig inte nytt. Hursomhelst är det ryktet enligt all idag publikt tillgänglig information missvisande – det finns inga tydliga indikationer på att PPD skulle förbjudas, skriver Peter Jansson vid Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:
– Om man är osäker på sådana här rykten är det alltid lämpligt att kontrollera status dels i EU:s kosmetikaförordning, dels informationen hos Europakommissionens oberoende vetenskapskommitté SCCS. Givetvis går det alltid bra att kontakta KoHF direkt, förstås.

KoHF har hämtat information om PPD från Europakommissionens sida för DG GROWTH (regelverk etc.) och från SCCS:s sida hos DG HEALTH (vetenskapskommittéer etc.).

Här är deras förtydligande:

  1. EU:s kosmetikaförordning: de hårfärgsämnen som finns upptagna i den förordningens bilaga III är tillåtna att använda enligt begränsningsvillkoren för respektive ämne. Hårfärgsämnen i bilaga II är däremot förbjudna att använda.
  2. SCCS lägger ut all dokumentation av intresse publikt, inklusive mandat till ”scientific opinions” (vetenskaplig hållning), preliminära och slutgiltiga dito. Man kan med andra ord följa säkerhetsvärderingsprocessen (nästan) från start till mål. Om SCCS inte kan fastställa säkerhet för en aktuell ingrediens är det en indikation på att ingrediensen eventuellt kommer att begränsas i en framtid. Det finns förvisso en äldre, icke fullständig SCCS opinion om PPD, men den indikerar inte en kommande begränsning eller förbud.
  3. Löpande tekniska anpassningar av bilagorna till EU:s kosmetikaförordning sker efter a) via SCCS dokumenterad säkerhet, b) beslut i Europakommissionens nationella myndighetskommitté om riskhantering (lagförslag), samt slutligen c) formellt antagande (av nya regler) via publicering i EU:s Officiella tidning.
    Utöver denna löpande bedömning av ingredienser till kosmetiska produkter har EU initierat en strategi för bedömning av just hårfärgämnen, EU:s hårfärgstrategi. Strategin inkluderar utöver säkerhetsbedömningar en ambition om att i en framtid etablera en förtydligande ”positivlista” (eller som en del av nuvarande bilaga IV, tillåtna kosmetiska färgämnen) över tillåtna hårfärgämnen.