Alla har nog varit med om det – en kund avbokar på tok för sent för att du ska kunna fylla din numera tomma stol. Eller ännu värre, hör inte av sig alls. Vad har man för rättigheter som frisör, och kan man få ersättning för sin uteblivna inkomst?

Den bokade tiden är kommen, men stolen står tom. Ett återkommande problem som många frisörföretagare har är att kunden inte dyker upp till sin avtalade tid – antingen har hen inte hört av sig alls, eller med för kort framförhållning så att man helt enkelt inte har möjlighet att fylla sin numera tillgängliga tid. 
   Så, vad har du som frisör för rätt gentemot din kund? Blir hen betalningsskyldig? Regelverket är inte helt lätt att tyda, men Frisörföretagarnas jurist Thomas Francke ger oss lite välbehövlig vägledning. 
    – Oavsett om bokningen görs över disk, via telefon eller på företagets hemsida så har ett avtal kommit till stånd så snart kunden erhållit en bekräftelse. Bekräftelsen kan lämnas muntligen eller skriftligen. Om kunden sedan uteblir från den bokade behandlingen utan att ha gjort en avbokning finns en möjlighet att debitera kunden för den beräknade behandlingskostnaden med avdrag för förbrukningsmaterial. Den genomsnittliga kostnaden för förbrukningsmaterial ligger på 8-12 procent av behandlingspriset. Med ett behandlingspris på 1 000 kronor innebär det att man kan debitera kunden i storleksordningen 880-920 kronor, förklarar Thomas Francke. 

Det låter kanske logisktdet som gör det hela mer komplicerat är hur distansavtalslagen och den däri angivna ångerrätten ska tolkas och hanteras. Lagen ifråga ger nämligen kunden rätt att ångra en webbokning inom 14 dagar från den dag då bokningen gjordes. I teorin innebär det att en kund som bokar in en behandling högst 14 dagar i förväg har en möjlighet att göra en avbokning precis innan den bokade behandlingen. Något Thomas Francke, och många med honom, anser problematiskt. 
   – Från Frisörföretagarnas sida menar vi att en sådan tillämpning är orimlig. Dels eftersom man som frisör avsätter tid för den gjorda bokningen och därmed blockerar möjligheterna för andra kunder att göra en bokning hos frisören den aktuella tiden, dels eftersom det innebär att ju senare en bokning görs, desto större möjlighet har man som kund att göra en avbokning nära inpå den planerade behandlingen, säger Thomas Francke. 
   Han tillägger även att det finns tolkningsutrymme i lagen.
   – Det är inte oförenligt med distansavtalslagen att använda sig av en avbokningspolicy om till exempel 24 timmar innan den av konsumenten bokade behandlingen. Förutsatt att konsumenten fått information om och hur avbokning ska ske samt att hen blir betalningsskyldig genom bokningen, men ändå gör en avbokning med kortare varsel än policyn angettmenar vi att distansavtalslagen ger stöd för att näringsidkaren kan debitera konsumenten motsvarande utebliven intäkt minus förbrukningsmaterial som skulle ha använts vid behandlingen. Genom att reservera tid för kunden kan nämligen sägas att tjänsten delvis påbörjats under ångerfristen, vilket innebär att kunden enligt distansavtalslagen är skyldig att ersätta dig näringsidkare.
   Det finns även vidare att stöd för det ovan nämnda återfinns i avtalslagen.
   – Avtalslagen baseras på två principer; viljeteorin och tillitsprincipen. Överförbart på frisörtjänster skulle man kunna säga att kunden har uttryckt en vilja att få en behandling utförd med anledning av tidsbokningen. Med utgångspunkt från detta bör frisören kunna lita på att kunden kommer till den inbokade behandlingen, om inte avbokning sker. Vid sidan av dessa principer finns också en lojalitetsplikt som anger en skyldighet att minimera skadorna, vilket i detta fall innebär att det föreligger kunden en plikt att lämna meddelande vid förhinder. 

 

Det är många lagar och regelverk som direkt, eller indirekt, påverkar företagare. Som medlem i Frisörföretagarna har du rätt till juridisk rådgivning som underlättar såväl det dagliga arbetet som svåra situationer som kan uppstå.  

 

Text Lisa Rosman Foto Shutterstock