Dags att planera semestern på salongen. Men vad gäller egentligen? Och vad händer om anställd och arbetsgivare inte kommer överens? Vi reder ut!

En anställd har rätt till fyra veckor sammanhängande semester under perioden 1 juni till 31 augusti (detta kallas huvudsemester).

Den anställde har möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om när semestern ska placeras under perioden. Men det är arbetsgivaren som har sista ordet och slutgiltigt bestämmer när en anställds semester förläggs.

Arbetsgivaren kan alltså flytta de fyra veckorna till när som helst mellan 1 juni till 31 augusti, ifall det krävs för att verksamheten ska gå ihop, så länge den anställde fortfarande får fyra veckor i rad under perioden.

En anställd kan självklart ta ut mer semester på sommaren, om arbetsgivaren godkänner det. Eller välja att inte ta ut så mycket eller någon semester alls på sommaren och istället förlägga den under en annan del av året, om arbetsgivaren godkänner det.

Besked ifall en semester är godkänd eller inte måste lämnas minst två månader innan den påbörjas. Alltså senast den 1 april om semestern börjar den 1 juni.

När en semester har beviljats kan varken den anställde eller arbetsgivaren ändra på den om inte båda är överens om detta.

En anställd har rätt att ta ut föräldraledighet i samband med en redan beviljad semesterperiod, så länge han eller hon säger till minst två månader i förväg. Arbetsgivaren kan dock neka om det medför påtaglig störning av verksamheten, till exempel ska man inte tvingas att stänga.

Känns det tungt att behöva meddela att en anställd inte kan få den semester den vill ha? Jan Ingerlund, ledarskapskonsult på Här & Nu Ledarskap, ger några goda råd i Kollega.

  1. Fundera gärna på möjliga lösningar innan du säger nej.
  2. Ha en öppen dialog. Involvera medarbetare och var transparent kring beslut och lösningar som rör semestern. På så sätt ökar förståelsen för att bli nekad ledighet.
  3. Lyft att semestern är en viktig fråga för de flesta människor, liksom vikten av rättvisa och respekt.
  4. Lyssna och visa förståelse för de känslor som dyker upp. Acceptera att medarbetaren kan bli besviken och arg.
  5. Motivera tydligt varför du säger nej.