I år går Frisörföretagarnas donation till organisationen Regnbågsfonden.
Frisörföretagarna stöttar Regnbågsfondens värdegrund om att skapa en värld där alla människor har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Läs mer om Regnbågsfonden här