Annons

Gör det du är bäst på!

Vi tar hand om det andra.

Vi arbetar för en seriös, trygg och lönsam bransch. Genom påverkan, information, samverkan och utbildning skapar vi förutsättningar för ett sunt företagarklimat.

  • Ger stöd/råd till våra medlemmar via medlemssupport.
  • Medverkar i media för att höja rösten för branschens frågor och problematik för att påverka. (tv, radio och tidningar).
  • Jobbar för att påverka beslutsfattare genom att öppna brev till regeringen, samordna leverantörer som stöttar frågan, vi har möten med oppositionspartierna med mera
  • Gör enkäter/undersökningar om var branschen befinner sig, exempelvis Frisörbarometern.
  • Svarar på remisser från regeringen för föreslagna lagändringar och lämnar remissvar som gynnar våra medlemmar.
  • Står bakom Frisörlicensen och arbetar för att få igen ett krav på utbildning och seriositet.
  • Vi gör så mycket mer, hör av dig till oss så berättar vi!
Våra samarbetspartner