Befintliga salonger och barbershops har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Socialstyrelsen meddelar:

Anmälningspliktig verksamhet

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I samband med den nya lagen har även en översyn gjorts av 38 § i förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet.


Frisörföretagarna uppmanar dig att ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller där du har din salong eller barbershop.