Såhär går det till:

  • Ni inkommer med underlag senast den 7:e för utbetalningsmånaden
  • Vi tar fram lönespecifikationer som skickas till er för granskning
  • De anställda får sedan ett meddelande via e-post om att lönespecifikationen finns att ladda ned (de kommer att få e-post med inloggningsuppgifter)
  • Vi tar fram AG-deklarationen, vilken kan skickas in direkt till Skatteverket, om så önskas. Då behöver du sedan bara logga in på Skatteverket och godkänna deklarationen
  • Vi tar fram bokföringsunderlag via PDF och/eller fil som kan laddas upp i ert bokföringsprogram
  • Semesterlönehantering, friskvård och ATF ingår naturligtvis i lönetjänsten.

Kostnaden är 215 kr exkl. moms per lönespecifikation för företag med upp till 9 st löner och 190 kr exkl. moms per lön för företag med 10 st löner eller fler per månad. Priset blir dock 15 kr lägre per lönespecifikation om löneunderlaget finns tillgängligt senast den 7:e i månaden. Då blir priset istället 200 kr per lön för företag med upp till 9 st löner och 175 kr per lön för företag med 10 st löner eller fler per månad.

Eftersom vi sett ett utökat behov av att inkludera kvitto- och utläggshantering i löneprocessen kommer vi från den 1 april 2023 även att debitera kvitto-/utläggshantering med 25 kr exkl. moms per kvitto. Detta gäller dock inte kvitton som avser friskvårdsbidrag. Vi kommer även att debitera en uppläggningsavgift om 100 kr exkl. moms i samband med nyanställning.

Tjänsten har ingen bindningstid, utan du nyttjar den så länge du vill.


Vid frågor kontakta oss på INFO@FRISOR.SE alternativt tel. 08-87 04 30.