Om du väljer att utbilda dig till frisör kommer din utbildning lära dig allt ifrån klippning till styling och färglära. Många färdigutbildade frisörer väljer att bli egenföretagare och fortbildar sig bland annat inom ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Är du både kreativ och tävlingsmänniska finns en mängd olika branschtävlingar där du kan skapa och uttrycka dig ännu friare än på salongskunderna. Frisörer som lyckas bra i stora tävlingar blir ofta trendsättare i branschen och inte sällan öppnas spännande internationella karriärmöjligheter.

Det första steget mot frisöryrket börjar med en bra grundutbildning och en plats för färdigutbildning. Var därför noga med att ta reda på att den utbildningsanordnare du väljer är godkänd av branschen.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor.
Lycka till med ditt yrkesval!

 

Så här går det till

Det finns tre möjliga vägar att bli behörig frisör:
  1. Gymnasieskolan, Hantverksprogrammet inriktning frisör + färdigutbildning
    Det finns kommunala och fria gymnasieskolor med Hantverksprogrammet inriktning frisör. För elever från Hantverksprogrammet krävs genomförda kurser i yrkesfördjupning Frisör 1-6. När grundutbildningen på gymnasieskolan (nivå 1) är klar avlägger du delprov. Efter det följer färdigutbildning på ett frisörföretag eller eftergymnasial färdigutbildning i 2000 timmar (nivå 2) innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.
  2. Godkänd privat frisörutbildning + färdigutbildning
    De godkända privata frisörutbildningarna hittar du under godkända privatskolor. När grundutbildningen är klar (nivå 1) avlägger du delprov. Efter det följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 2000 timmar (nivå 2) innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.
  3. Företagsförlagd traineeutbildning
    Som trainee lär du dig frisöryrket hos ett frisörföretag med en behörig frisör som handledare, du hittar själv en salong som vill utbilda/anställa dig. Hittar du en plats blir du anställd som trainee i 4000 timmar och du och din handledare följer en läroplan för frisöryrket. Du avlägger delprov efter 2000 timmar (nivå 1) och sedan det slutgiltiga gesällprovet efter ytterligare 2000 timmar (nivå 2).


Färdigutbildning utomlands

Om du väljer att göra din färdigutbildning efter avklarat delprov nivå 1 utanför Sverige behöver du genomgå en validering innan du kan avlägga gesällprov. I valideringen får du göra två slumpvis utvalda moment från gesällprovet, om dessa blir godkända kan du gå direkt till gesällprovet. Vid icke godkänt behöver du göra 1000 timmar extra färdigutbildning innan gesällprovet kan avläggas. Valideringen kostar 1000 kronor.

Frisörutbildning utanför Sverige

Har du utbildat dig till frisör i ett annat land så kan du validera dina kunskaper här i Sverige.
Hur det går till kan du läsa mer om under fliken "Validering" i menyn Utbildning & Prov.