Bra att veta:

Validering är inte en kurs utan ett prov. 

Viktigt att notera är att du själv ska ta med modeller samt alla verktyg såsom dockhuvud, saxar, produkter etc på provdagen. 
Tolk är tillåtet och bekostas av provtagaren.

Kriterierna är momenten som du ska utföra på provet. 
Schemat anger tiderna då momenten ska utföras.
I tips & råd finns förtydliganden som rör provet.

Validering kostar 3000 kr

När valideringen är godkänd kan man gå vidare med steg 2 som är gesällprov. Därefter är man behörig frisör.

Gesällprov kostar 3500 kr

 

Läs kriterier, schema och tips & råd innan anmälan.
Anmälan till validering sker till den regionala utbildningskoordinatorn.
Ring 08-87 04 30 för kontaktuppgifter.

 

Kriterier validering

Schema validering

Tips & råd validering

Instuderingsmaterial för teoriprov finns här