Bra att veta:

Modeller samt alla verktyg såsom dockhuvud, saxar, produkter etc ska medtagas på provdagen.
Tolk är tillåtet och bekostas av provtagaren.
Anmälan till validering sker till den regionala utbildningskoordinatorn.
Ring 08-87 04 30 för kontaktuppgifter.

 

Kriterier validering

Schema validering

Tips & råd validering

Instuderingsmaterial för teoriprov finns här